Denge Havalimanı Ekipmanları San. Ve Tic. A.Ş. İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Denge Havalimanı Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet alanımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, kat koridorları ve üretim alanlarında bulunan 54 adet güvenlik kamerası ile bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İkitelli Osb Mahallesi Metal İş 10. Blok Sokak No: 1/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya denge@denge.aero e-posta adresine iletebilirsiniz.